Střední ohňostroje

Asi málokdo si dokáže oslavu konce roku nebo začátek roku nového představit bez pořádného ohňostroje. Stejně jako je ohňostroj příjemnou tečkou v případě velkých firemních večírků. Nabízíme Vám pro tyto akce ideální řešení – středně velký ohňostroj.

Středním ohňostrojem se rozumí ohňostrojná sestava v cenovém rozpětí 30 000–80 000 Kč, odpalované profesionálním odpalovačem ohňostrojů. Ohňostroj je dodáván jako komplexní služba, ve které je zahrnuta počáteční konzultace a návrh ohňostroje, vlastní příprava a montáž, pyrotechnické výrobky, technické vybavení (různé stojany a konstrukce na umístění pyrotechnických výrobků), příprava odpaliště, vlastní odpálení ohňostroje a následná kontrola prostoru, vyhledání případných selhávek a jejich odstranění či likvidace.

Střední ohňostroj v obvyklé délce 5-12 minut se nejčastěji používá:

 • při výročích měst, městských slavnostech
 • na oslavách větších firem
 • při větších sportovních akcích
 • jako vánoční, silvestrovský nebo novoroční

Doporučujeme objednat s dostatečným časovým předstihem!

Jak bude ohňostroj vypadat

Obvyklá délka ohňostroje se pohybuje v rozmezí 5 - 12 minut.

Výběr jednotlivých komponent, efektů, barev a dalších detailů je předem konzultován s klientem a výsledný ohňostroj je sestaven dle jeho přání.

V ohňostroji jsou jako základ použity pyrotechnické předměty kategorií F2 (ty spíše výjimečně), F3 a F4, a to zejména kompaktní baterie s různými počty a průměry výmetníků, doplněné ve větší míře o velké kompaktní baterie (obvykle s velkým počtem menších výmetníků v různých elevačních úhlech a v různém rychlém propojení), více kulových pum (i větších ráží až do průměru 125 mm), římské svíce nebo ohňostrojné moduly a single shoty (opět ve větší míře). Na přání lze samozřejmě realizovat i světelný nápis (logo) nebo gejzíry (fontány) či ohněpády.

Příprava ohňostroje zahrnuje i přípravu a výběr vhodného hudebního doprovodu. Ohňostroj bez hudby je poloviční! Je třeba zdůraznit, že ve většině případů se jedná o doplnění ohňostroje o hudbu (hudební doprovod). V případě plné synchronizace výstřelů s hudbou se dostáváme do oblasti pyromuzikálů a cena za pyromuzikální ohňostroj je mnohem větší (obvykle dvojnásobek ceny).

Realizace ohňostroje může být doplněna o další doplňkové služby a doprovodné akce.

Je třeba upozornit na neplatnost rovnice čím více peněz, tím delší ohňostroj. Zde jsou používány ve větší míře profesionální výrobky, mnohonásobně dražší než levná pyrotechnika pro amatéry. Například kompaktní baterie kategorie F2 bude mít 49 výstřelů, dobu trvání cca 50 sekund, a cenově bude v rozmezí 500 – 800 Kč. Profesionální kompaktní baterie kategorie F4 bude mít třeba 180 výstřelů, které se odstřílí za 10 sekund. A cena? Třeba i 3000 Kč, záleží na mnoha okolnostech, např. typu efektu, množství a průměru výmetníků a podobně. Takže nejde porovnávat ani počet výstřelů, ani průměry výmetníků, ani cenu podle délky trvání. A i zážitkově je to nesrovnatelné. Proto doporučujeme počítat na každou minutu plánovaného ohňostroje 5000 Kč a více.

Rámcový scénář ohňostroje

 1. Zrození ohně – římské svíce ve svazcích, menší kompaktní baterie, případně gejzíry, (světelné logo)
 2. Vzestup ohně – kompaktní baterie doplněné o kulové pumy menších průměrů
 3. Oslava – velké multikaliberní kompaktní baterie, kulové pumy, velké římské svíce, ohňostrojné moduly, single shoty
 4. Výškové finále – velkolepý závěr, rychlý sled jednotlivých efektů (využity výše uvedené pyrotechnické předměty)

Jak a kdy objednat

Střední ohňostroj doporučujeme objednat s dostatečným časovým předstihem, ideálně měsíc dopředu. V případě vánočních, silvestrovských a novoročních akcí doporučujeme vzhledem k atraktivnosti termínů objednat s velkým časovým předstihem - zde máme objednávky a rezervace i rok dopředu!

Pravidla a legislativa

Je nutno připomenout nezbytnou legislativu a to především:

 • zákonné ohlášení ohňostroje na příslušná místa (nejpozději dva pracovní dny před akcí)
 • zajištění souhlasu majitelů dotčených pozemků
 • případná asistence hasičů apod.

V tomto typu ohňostrojů používáme pyrotechnické předměty kategorie F4 obvyklé a běžné, takže se jedná o ohňostrojné práce, u kterých je ohlašovací povinnost ze zákona (zákon 206/2015 Sb.) vždy.