Malé ohňostroje

I menší firemní či obecní akce může mít velkolepou tečku v podobě profesionálně provedeného ohňostroje. Mezi hlavní přednosti menších ohňostrojů patří, že za velmi rozumnou cenu lze uspořádat pyrotechnickou show, která dlouho zůstane v paměti účastníků akce.

Malým ohňostrojem se rozumí ohňostrojná sestava v cenovém rozpětí 10 000–30 000 Kč, odpalovaná profesionálním odpalovačem ohňostrojů. Ohňostroj je dodáván jako komplexní služba, ve které je zahrnuta počáteční konzultace a návrh ohňostroje, vlastní příprava a montáž, pyrotechnické výrobky, technické vybavení (různé stojany a konstrukce na umístění pyrotechnických výrobků), příprava odpaliště, vlastní odpálení ohňostroje a následná kontrola prostoru, vyhledání případných selhávek a jejich odstranění či likvidace.

Malý ohňostroj v obvyklé délce 3-8 minut se běžně používá:

 • na firemních oslavách
 • při výročích obcí a měst
 • na svatbách a rodinných oslavách
 • pro hotely a penziony při zakončení nejrůznějších oslav, kongresů nebo předváděcích akcí

Ohňostroj jsme schopni připravit i do 24 hodin od přijetí závazné objednávky!

Jak bude ohňostroj vypadat

Doba trvání ohňostroje se pohybuje v rozmezí 3 – 8 minut. Délku 8 minut doporučujeme jako maximální, delší ohňostroje mohou být monotónní a nudné.

Výběr jednotlivých komponent, efektů, barev a dalších detailů je předem konzultován s klientem a výsledný ohňostroj je sestaven dle jeho přání.

V ohňostroji jsou použity především pyrotechnické předměty kategorií F2F3 a to zejména kompaktní baterie s různými počty a průměry výmetníků, doplněné o pyrotechnické předměty kategorie F4, zejména kulové pumy, římské svíce nebo ohňostrojné modulysingle shoty. Na přání lze realizovat i světelný nápis (logo) nebo gejzíry (fontány) či ohněpády.

Realizace ohňostroje může být doplněna o další doplňkové služby a doprovodné akce.

Rámcový scénář ohňostroje

 1. Zrození ohně – římské svíce ve svazcích, gejzíry, (světelné logo)
 2. Vzestup ohně – kompaktní baterie
 3. Oslava – kompaktní baterie, kulové pumy, velké římské svíce
 4. Výškové finále – velkolepý závěr, rychlý sled jednotlivých efektů

Jak a kdy objednat

Malý hňostroj jsme schopni realizovat i do 24 hodin od závazné objednávky, doporučujeme však i tento typ ohňostroje objednat s dostatečným časovým předstihem.

Pravidla a legislativa

Je nutno připomenout nezbytnou legislativu a to především:

 • zákonné ohlášení ohňostroje na příslušná místa (nejpozději dva pracovní dny před akcí)
 • zajištění souhlasu majitelů dotčených pozemků
 • případná asistence hasičů apod.

Povinné ohlášení se nevztahuje pouze na opravdu malé ohňostrůjky, u kterých množství pyrotechnických složí nepřekročí celkovou hmotnost 10 kilogramů, což ale bývá, alespoň u našich ohňostrojů, opravdu výjimečné.

Též je na místě upozornit na skutečnost, kdy se i v takto malém ohňostroji použijí pyrotechnické předměty kategorie F4, což je v závěru i u malých ohňostrojů obvyklé. Pak se totiž jedná o ohňostrojné práce, u kterých je ohlašovací povinnost ze zákona (zákon 206/2015 Sb.) vždy.