Historie ohňostrojů

Ohňostroje nejsou jen záležitostí několika posledních desítek let, ale mají za sebou možná až nečekaně dlouhou historii. Nejzajímavější střípky z historie ohňostrojů se můžete dočíst v následujících odstavcích.

Historie ohňostrojů je spojena s historií černého prachu. Patrně první zmínka je datována na přelom našeho letopočtu, kdy se v Číně používá k lékařským účelům směs ledku a síry, tedy základních substancí střelného prachu.

S vynálezem černého prachu je spojeno vícero legend a bájí. Například podle jedné za to může náhoda. Jistý čínský kuchař prý v dutém bambusovém výhonku omylem smíchal dřevěné uhlíky, síra a ledek, tedy směs dodnes známou jako černý prach, a když výhonek spadl do ohniště, s ohlušujícím rachotem explodoval. Kuchař asi tehdy vařil něco obzvláště ostrého.

Podle jiné verze tohoto příběhu střelný prach vynalezl kolem roku 800 jiný Číňan, který se pomocí stejných ingrediencí snažil rozlousknout tajemství života. A možná byl sám překvapen, co rozlouskl.

Podle skutečně doložených záznamů již za dynastie HAN (206–220 před naším letopočtem) sloužil k výrobě petard bambus, který se upravoval (patrně pražením). Takto upravený bambus (známý jako "bian pao") dokázal vydávat velký hluk, který sloužil k zahánění zlých duchů. Jižní a severní dynastie (420–581 našeho letopočtu) nevyužívaly petardy pouze k zahánění zlých duchů, ale také při modlitbách za štěstí a prosperitu.

Vynález střelného prachu a prvního opravdového ohňostroje je spojován s Čínou, i když by se měla brát v potaz i Indie. Někteří historici věří, že černý prach a s ním spojené ohňostroje byl vynalezen za dynastií SUI a TANG (581–907 našeho letopočtu), zatímco jiní se domnívají, že ohňostroje nebyly až do doby jižní SONG dynastie (10. století). Prvně jmenovaným dávají patrně za pravdu zápisky čínského alchymisty Sun S'-miao, který v roce 682 popsal velmi intenzivně hořící směs síry, ledku a dřevěného prachu, tedy střelný prach. Obdobný popis se opět v Číně datuje do roku 808 (zhruba v této době se prý začal střelný prach využívat také k vojenským účelům).

Nu a pak si človíček uvědomil, že nemusí věci jenom házet do nýbrž je může i vystřelovat do dálky a do výšky a ohňostroj byl na světě.

Přesné datum vynálezu černého prachu ani ohňostroje již patrně nezjistíme, nicméně od té doby jakákoli událost – např. narození, smrt, svatba, korunovace, oslava Nového roku se staly podnětem pro "pyrotechniky".

Mimo čínské území však informace o střelném prachu a ohňostrojích pronikaly velmi pomalu. Znalost výroby střelného prachu přešla z Orientu nejprve do Byzance a teprve ve 13. století do ostatních států Evropy, svoji roli patrně sehráli také mořeplavci nebo obchodníci. Doložená zmínka o „vynálezu černého prachu“ v Evropě je datována do 14. století, kdy je tento objev připsán freiberskému mnichovi Bertholdu Schwarzovi. První zmínka o výrobě střelného prachu v Čechách je z roku 1432, hlavní surovinou byl samozřejmě sanytr (ledek draselný).

V Čechách se pořádalo nejvíce ohňostrojů patrně za vlády Rudolfa II. Habsburského (1552–1612). Rudolf II., známý též jako "vladař alchymista", shromáždil u svého dvora mnoho alchymistů, vědců, malířů a sochařů z celého světa, kteří, mimo jiné, prováděli chemické pokusy a sestavovali ohňostroje. Známou osobností v tomto oboru byl kupříkladu malíř a sochař Giuseppe Arcimboldo.

Zajisté si také všichni vzpomenete na slavnou scénu z filmu Císařův pekař.

Znalost výroby černého prachu a výroby ohňostrojů se rychle šířila a stejně jako v Číně i v evropských zemích nemohl ohňostroj chybět u žádné významné události nebo zábavy šlechty.

Patrně většina z vás zná hudební dílo "Hudba ke královskému ohňostroji" zkomponované Georgem Fridrichem Handelem v roce 1794. Mělo oslavovat mírovou smlouvu uzavřenou o rok dříve ve městě Cáchy.

Do Ameriky s sebou přivezli své nadšení pro ohňostroje první přistěhovalci. Ohňostroje a černý prach byly využívány již dlouho před americkou válkou za nezávislost. Je například zajímavé, že úplně první oslava Dne nezávislosti se konala v roce 1777, tedy šest let před tím, než samotná válka za nezávislost skončila. A ohňostroje byly samozřejmě součástí těchto oslav. Také v roce 1789 byla inaugurace George Washingtona doprovázena ohňostrojnou show. A barevných obrazců všelijakých přetrvala až do dneška …

V japonském městě Toyokawa se například již více jak 450 let připravují tradiční ohňostroje, při kterých si pyrotechniku vyrábí každý odpalovač sám a během ohňostroje ji také drží v ruce. Závěrečný záblesk prý představuje duši odpalovače

 

Soptíkova vzpomínka

... vzpomínám si, že první černý prach jsem vyrobil pod laskavým vedením pana učitele Evžena Vrbce v rámci "chemických praktik" v sedmé třídě základní školy. Pamatuji si dodnes Evženovu větu: "Nedělejte toho chlapci mnoho, maximálně tak dvě tři kila." Takže chlapci, tedy já a kamarádi Ivan a Pepa toho udělali tři kila, ve snaze docílit co nejrychlejšího nebo naopak nejpomalejšího hoření míchali a testovali, a ve třídě se druhý den nedalo učit. Pan učitel byl za svůj dobrý skutek patrně kázeňsky potrestán, ale já jsem mu dodnes vděčný za položení jednoho ze základních kamenů mého dnešního pyrotechnického "postižení" ...