Velké ohňostroje

Pro uspořádání velkolepé ohňostrojné show je nutná delší a pečlivá příprava - správný výběr místa, kvalitní organizace akce a odborné provedení odpalu ohňostroje v zájmu maximální bezpečnosti diváků. To vše pro vás rádi zajistíme a vzhledem k naší tradici si můžete být jistí, že zkušenosti s velkými akcemi nám nechybí.

Za velké ohňostroje je možno považovat sestavy nad 80 000 Kč. Tyto ohňostroje jsou skutečně působivou ohnivou tečkou velkých akcí – například novoroční městský ohňostroj.

Scénář i doba trvání ohňostroje se pohybuje v rozmezí 5–20 minut. Na základě letitých zkušeností doporučujeme délku do 15 minut.

Vzhledem k náročnosti přípravy celé akce je nutné ohňostroj objednat s velkým časovým předstihem!

Jak bude ohňostroj vypadat

Scénář i doba trvání ohňostroje se pohybuje v rozmezí 5–20 minut v závislosti na celkovém množství pyrotechnických výrobků a přání klienta. Doporučujeme délku do 15 minut.

Skladba každého ohňostroje - efekty, barvy, intenzita ... - vždy závisí na přání klienta.

V ohňostroji jsou použity především pyrotechnické výrobky kategorií F3 a F4, zejména velké multikaliberní kompaktní baterie, ohňostrojné moduly, single shoty a kulové pumy větších ráží. Paradoxně se obvykle používá méně pyrotechnických předmětů s důrazem na jejich kombinaci a na promyšlené a sladěné použití efektů, aby byl celkový dojem z produkce ještě více umocněn.

Příprava ohňostroje zahrnuje i přípravu a výběr vhodného hudebního doprovodu. Ohňostroj bez hudby je poloviční! Je třeba zdůraznit, že ve většině případů se jedná o doplnění ohňostroje o hudbu (hudební doprovod). V případě plné synchronizace výstřelů s hudbou se dostáváme do oblasti pyromuzikálů a cena za pyromuzikální ohňostroj je mnohem větší (obvykle dvojnásobek ceny).

Realizace ohňostroje může být doplněna o další doplňkové služby a doprovodné akce.

Jak a kdy objednat

Součástí přípravy je i konzultace profesionálního odpalovače s pořadatelem a příprava jednotlivých etap realizace, včetně jednání s příslušnými úřady. Je tedy nutné počítat alespoň s měsíčním přestihem, v případě povolení ČBÚ i se třemi měsíci. Dostatečný časový prostor poslouží k pečlivé přípravě a tím i výslednému efektu při realizaci ohňostroje.

Příprava podobného typu ohňostroje vyžaduje delší přípravu – objednávejte proto včas.

Bezpečnost

Důležitý je zejména výběr místa konání akce a dostatečný odstup diváků. Podle použitých pyrotechnických výrobků mohou bezpečnostní okruhy dosahovat 100 i více metrů. Je tedy nutné vše pečlivě zvážit a podle toho vybrat vhodné místo k odpálení ohňostroje. Do celkové ceny ohňostroje se promítají i další náklady, jako je asistence hasičů, zdravotnická asistence, ostraha vymezeného bezpečnostního prostoru a další.

Bezpečnost diváků musí být vždy na prvním místě!

Pravidla a legislativa

Je nutno připomenout nezbytnou legislativu a to především:

  • zákonné ohlášení ohňostroje na příslušná místa (nejpozději dva pracovní dny před akcí)
  • zajištění souhlasu majitelů dotčených pozemků
  • případná asistence hasičů apod.

V tomto typu ohňostrojů se používají pyrotechnické předměty kategorie F4, takže se jedná o ohňostrojné práce, u kterých je ohlašovací povinnost ze zákona (zákon 206/2015 Sb.) vždy.