Nepravdy a mýty o ohňostrojích

  • Ohňostroj -  to je omamná vůně střelného prachu, tisíce tančících světýlek, emoce, rozzářené dětské oči …
  • Ohňostroj – to je rámus a smrad, vystresované děti a zvířata, vyhození peněz do luftu …

Posledních pár let můžeme pozorovat stále sílící mediální tlak, směřující k celoplošnému zákazu zábavní pyrotechniky a ohňostrojů. Sociálními sítěmi se šíří petice, vznikají různé skupiny, které někdy až fanaticky vyzývají k celoplošnému zákazu používání pyrotechniky, odkazujíce na tisíce uhynulých živočichů během ohňostrojů, stresovanou zvěř včetně vyděšených domácích mazlíčků, ptáky v panice hynoucí v elektrických rozvodech, ovzduší, zem i vodu kontaminovanou toxickými zplodinami a odpadem po ohňostrojích, spad prachových částic a podobně. Na základě toho vznikají různé obecní vyhlášky, částečně nebo zcela zakazující používání zábavní pyrotechniky, potažmo ohňostrojů.

Největším problémem ovšem je detailní neznalost celého problému. Laická veřejnost nerozlišuje mezi neřízeným používáním zábavní pyrotechniky „obyčejnými lidmi“ a pečlivě připraveným ohňostrojem, realizovaným profesionálně vyškoleným odpalovačem ohňostrojů, který musí splňovat spoustu nařízení, především bezpečnostních. Plně chápeme zlobu občanů, pokud jim někde v blízkostí „něco pořád bouchá“. I nám, profesionálním ohňostrojařům, velice vadí neukáznění občané, kteří se vyžívají především v bezduchém používání pyrotechniky, především pak petard a dalších hlučných výrobků. Proto také členové ACPF (asociace profesionálních ohňostrojařů) se za své členské schůzi zavázali omezit prodej právě těchto výrobků, které dělají patrně největší zlo.

Co se týče stresu a úhynů zvěře, o tom se vedou již léta polemiky, leč zatím nebyl žádnou studií prokázán přímý vliv ohňostroje na volně žijící zvěř ani zvířátka v zoologických zahradách či chovaných jako domácí mazlíčci. Ano, zvířátko se může bát, ale stejně tak se bude bát bouřky (mnohdy intenzivnější a déle trvající než ohňostroj), do statistik nejsou zahrnuta úhyny zvěře pod koly automobilů a autíčka také nikdo hromadně nezakazuje. Rovněž spady a kontaminace životního prostředí ohňostrojem byly mnoha odbornými studiemi (např. Český hydrometeorologický ústav) zpochybněny, ba vyloučeny. Opět mnohem více problematické je neřízené používání zábavní pyrotechniky, především v průběhu prosince a ledna. A to nebereme v úvahu mnohonásobně větší znečištění ovzduší kouřem z továrních komplexů či stále se zvyšující automobilové i letecké dopravy.

Zábavní pyrotechnika, používaná v ohňostrojích, musí být vždy certifikovaná, a při správném používání se výrazně eliminuje možnost požáru či úrazu. Samozřejmě plně vyloučit nebezpečí nelze, je to pyrotechnika, ale ohňostrojař je vždy povinen realizovat produkci tak, aby nebezpečí snížil, zejména pečlivou přípravou, výběrem místa, bezpečné vzdálenosti pro diváky nebo přizváním hasičů či zdravotníků v rámci prevence. Rovněž je povinností ohňostroj řádně a včas nahlásit na příslušná místa, což se v případě amatérského používání zábavní pyrotechniky provádí málokdy, ač by to mělo být pravidlem.

Snaha o totální zákaz pyrotechniky samozřejmě situaci nezmění, naopak to povede k rozmachu černého trhu (který již nyní existuje) a k amatérské domácí výrobě výbušnin, čímž se zvýší nebezpečí úrazů. Vím, o čem mluvím. Mojí profesionalitě samozřejmě předcházela amatérská výroba. Od nějakých deseti let věku jsme s kamarády míchali různé slože, a vyráběli především dělobuchy, později i rakety a nakonec i první výmetníky vrhající opět dělobuchy do výšky i do dálky. A musím konstatovat, že to bylo velice nebezpečné. Je pravdou, že takto začínal skoro každý nyní profesionální ohňostrojař, neb výrobky na trhu nebyly. Nyní by byla situace s amatérskou výrobou ještě horší, neboť k dispozici jsou nejen suroviny, ale i nepřeberné množství návodů a postupů na internetu. A to je opravdu velké nebezpečí plynoucí ze zákazu zábavní pyrotechniky a ohňostrojů.

Pro detailnější seznámení s problematikou doporučujeme přečíst článek slovenské firmy Privatex-Pyro s.r.o. nebo navštívit stránky ohnostrojari.eu.