Zábavní pyrotechnika

Nabízíme široký sortiment pyrotechnických výrobků, vše samozřejmě řádně certifikované a schválené k prodeji v České republice. Můžete u nás nakoupit všechny druhy pyrotechniky kategorií F1, F2, F3, T1 a P1, držitelé Osvědčení o odborné způsobilosti nebo Průkazu odpalovače ohňostrojů i kategorie F4.

Kde a jak nakoupit:

  • prostřednictvím e-shopu z pohodlí vašeho domova
  • v naší kamenné prodejně (která současně slouží i jako výdejní místo pro e-shop)

Nabídka zábavní pyrotechniky

Kompaktní baterie

Kompaktní baterie (kompakty) mají různý počet moždířů (hmoždířů, výmetníků), které jsou postupně propojeny mikrozápalnicí. Vyrábí se baterie od 4 do cca 600 moždířů. Po zapálení mikrozápalnice uvnitř baterie postupně odhořívá a tím jsou odpalovány jednotlivé nabité moždíře (jednotlivě nebo v salvách, pod různými úhly). Světelné a zvukové efekty vznikají ve výšce (20–60 metrů).

Patří do kategorií F2 nebo F3 (a samozřejmě i F4). Výrobky je nutno řádně stabilizovat a tím zabránit jejich překlopení na bok během činnosti.

Kulové pumy

Kulová puma je pyrotechnický výrobek odpalovaný do výšky pomocí moždíře (hmoždíře, výmetníku). Spodní část výrobku obsahuje černý střelný prach, který se zapálí pomocí dlouhé zápalnice (volná nebo v papírové trubici). Exploze prachu vymete zbytek výrobku (koule, válec) do výše (50–170 metrů). Současně se zapálí zpožďovač, který zajistí provedení efektu ve výšce. Oheň ze zpožďovače v nejvyšším bodě dráhy výrobku zapálí nápaly ze střelného prachu na světlicích, tím se prostor koule (válce) natlakuje, praskne a tím jsou světlice vrženy do prostoru.

Pumy se vyrábí z různými efekty a prostorovými obrazci ...), od průměru výmetníku 35 mm až do průměru 1 metr. V současné době jsou z důvodu bezpečnosti nahrazovány tzv. single shoty (přednabitými výmetníky na jedno použití, obvykle v kategorii F3). Od ráže 50 mm jsou tyto výrobky pouze v kategorii F4.

Rakety

Rakety jsou pyrotechnické výrobky složené z kontejneru na světlice, raketového motoru a stabilizátoru (špejle). Pro odpalování raket je nejvhodnější trubka dostatečné délky, zaražená v zemi (menší rakety lze odpalovat i z upevněné lahve). Stabilizátor rakety se nesmí zapichovat do země ani zkracovat (slouží ke stabilizaci letu rakety). Po zapálení zápalnice se zažehne motor, který raketu vynese vzhůru (cestou vytváří hořící motor stopu rakety). V nejvyšším bodě dráhy se přenese oheň z motoru do kontejneru, zde se zapálí nápal na světlicích a tlakem plynů dochází k roztržení kontejneru a rozhozu světlic. Zbytek kontejneru, motor a stabilizátor se vrací k zemi.

Rakety se vyrábí v mnoha velikostech a efektech od kategorie F2 až po kategorii  F4. V současné době jsou rakety spíše na ústupu ze scény a jsou nahrazovány kompaktními bateriemi.

Single shoty a ohňostrojné moduly

Single shot je vlastně válcová puma odpalovaná do výšky pomocí moždíře (hmoždíře, výmetníku). Základní rozdíl, čím se single shot liší od kulové pumy, je v tom, že single shot je určen pouze na jedno použití a je již přednabitý, obvykle připraven na elektrický odpal. Pokud jsou single shoty spojeny do jednoho celku (obvykle 5 – 15), jedná se o ohňostrojný modul. Ty se připravují v různém propojení a provedení pod různými elevačními úhly.

Single shoty jsou vyráběny v průměrech 30 – 75 mm v kategorii F3, od průměru 50 mm v kategorii F4. Ohňostrojné moduly jsou určeny převážně pro profesionální provedení v kategoriích F3 a F4.

Fontány (gejzíry)

Pyrotechnické výrobky s jedním nebo více sopouchy. Po zapálení zápalnice tryská proud jisker do různé výše (30 cm až 10 metrů). Základní provedené jsou stříbrné nebo zlaté jiskry, které mohou být doplněny barevnými světličkami, praskotem, pískotem nebo výmetem světlic. Fontány se vyrábí i v interiérovém provedení (jsou nekouřivé, ale výrazně dražší).

Podle množství náplně jsou fontány zařazeny do kategorií F1, F2 nebo F3, též v kategorii  P1.

Římské svíce

Římská svíce je tvořena papírovou trubicí v které jsou postupně naskládány světlice nebo papírové kontejnery se světlicemi. Kontejnery (světlice) jsou podsypány černým střelným prachem. Po zapálení zápalnice postupně prohořívá trubicí, zapaluje jednotlivé vrstvy prachu a tím dochází k natlakování části trubice a výmetu světlice (kontejneru) do výše 20 až 90 metrů.

Římské svíce jsou plněny světlicemi barevnými nebo barevnými s praskotem, svíce s kontejnery pak obsahují i složitější efekty. Vyrábí se se 4 až 70 výstřely od průměru 10 mm až do průměru 100 mm v kategoriích F2F3, od průměru 50 mm pak pouze pro profesionály v kategorii F4.

Petardy, dělobuchy a další hlučné výrobky

Skupina pyrotechnických výrobků, vytvářející různé zvukové efekty (exploze, pískot, praskot). Zvukový efekt může být doplněn i světelným efektem (při explozi). Výrobky se iniciují úderem (bouchací kuličky), trhnutím (třaskavé provázky), škrtnutím (škrtací petardy) nebo zapálením mikrozápalnice (petardy, petardové koberce).

Podle množství explozivní slože, hladiny intenzity zvuku (v decibelech) a bezpečné vzdálenosti jsou výrobky zařazeny do kategorií F1, F2, F3 nebo P1, dělové rány pak do kategorie F4. Podle zákona 206/2015 Sb. je zakázáno používat tyto výrobky v okolí škol, nemocnic, domovů pro seniory a při sportovních a kulturních akcích. I my, prodejci a profesionální odpalovači ohňostrojů, tyto výrobky v ohňostrojích prakticky nepoužíváme a snažíme se omezit i jejich nabídku a prodej.

Dýmovnice

Skupina pyrotechnických výrobků, vytvářející různé dýmové efekty. Obvykle ve tvaru kuželu, ale mohou být i válcové, s jedním i více sopouchy. Po iniciaci dochází k vývoji dýmu různých barev. Iniciace je obvykle zapálením zápalnice, ale mohou být i s elektrickým zažehovačem, piezoelektrickou iniciací či s třecím zapalovačem. V poslední době se objevují i dýmové kompaktní baterie nebo dýmové kulové pumy.

Výrobky zařazeny do kategorií F1, F2, F3 nebo P1. Podle zákona 206/2015 Sb. je zakázáno používat tyto výrobky v okolí škol, nemocnic, domovů pro seniory a při sportovních a kulturních akcích. Zadýmování se proto využívá při filmových efektech (zde se používá především práškový umělý dým bílý nebo černý) nebo při rekonstrukcích historických bitev, v oblibě je i fotografování s dýmem.

Včelky, přízemní efekty, prskavky

Pyrotechnické výrobky, které po zapálení rotací stoupají kolmo či šikmo vzhůru nebo rotují na zemi a tím vytváří světelné efekty. Výrobek může být doplněn i zvukovým efektem. Prskavky jsou dráty či špejle potažené pyrotechnickou směsí, která po zapálení odhořívá a vytváří různě barevné plameny nebo jiskry.

Výrobky jsou většinou vyráběny v kategoriích F1F2, případně P1, ale jsou i velcí motýli v profi provedení (stoupají do výšky až 30 metrů a vytváří velký světelný sloup) v kategoriích F3F4.

Pochodně

Pyrotechnické výrobky patřící do kategorií P1 nebo T1Používají se pro zapalování jiných pyrotechnických výrobků při ohňostrojích nebo jako signální světlo. Různých barev plamene při hoření se využívá také pro sestavování světelných nápisů. Všechny výrobky jsou větruvzdorné a některé z nich hoří i pod vodou.

Po zapálení pochodeň postupně odhořívá a vytváří velmi ostrý stálý plamen (a také obvykle hodně kouří). Vyrábí se v různých barvách plamene a s různou dobou hoření (obvykle 1 minutu, ale i 10 minut).

Podle zákona 206/2015 Sb. je zakázáno používat tyto výrobky v okolí škol, nemocnic, domovů pro seniory a při sportovních a kulturních akcích. Zákaz je ovšem často porušován, zejména, pochodně mají v oblibě zejména fotbaloví ultras.

Ostatní výrobky

Výrobky obvykle bez zařazení do kategorií nebezpečnosti, většina z nich ani nemá pyrotechnickou slož. Patří sem například létající lampiony (dost nebezpečná záležitost, neb po vypuštění je výrobek nekontrolovatelně unášen větrem), lampiony na vodní hladinu (ty jsou o dost bezpečnější), zápalkyzapalovače, nebo černý prach, elektrické zažehovače (palníky), zpožďovače nebo různé zápalnice, bleskovicestopiny.