Zábavní pyrotechnika a legislativa

Poměrně často se nás zákazníci ptají, jak je to vlastně s používáním zábavní pyrotechniky, proto se pokusíme v článku shrnout to nejpodstatnější ze současné legislativy.

Zábavní pyrotechnika je rozdělena do několika kategorií nebezpečnosti, toto rozdělení a různá omezení (věková, odborná) pro používání výrobků jednotlivých kategorií upravuje zákon 206/2015 Sb., konkrétně HLAVA II (odkazy se budou objevovat v novém okně)

Výše uvedený zákon rovněž vymezuje možnosti zacházení s pyrotechnickými výrobky, zejména jejich prodej, skladování, ničení a používání. Podrobně je vše popsáno v HLAVĚ VI daného zákona. 

Při realizaci ohňostroje platí pro profesionály s odbornou způsobilostí (podnikající a mající buď průkaz odpalovače ohňostrojů nebo osvědčení o odborné způsobilosti) tzv. ohlašovací povinnost, viz § 32 zmiňovaného zákona.

A co „amatéři“? Ignorantia juris non excusat, tedy i pro používání pyrotechniky bez odborné způsobilosti samozřejmě platí zákony a jejich dodržování. Takže pokud se hodláte spestřit svoji oslavu nějakým tím ohňostrojem, je nutné se nejprve seznámit s místními vyhláškami příslušného obecního úřadu, pokud čirou náhodou nějak neregulují používání zábavní pyrotechniky (jako je to kupříkladu v Praze a dalších velkých městech). Pokud ano, pak je nutné jednat s obecním úřadem (to platí i při využití veřejného prostranství). V opačném případě, a jste-li na soukromém pozemku, pak je možno odpálit svůj ohňostrůjek i bez povolení (a nahlášení, to se vztahuje až na hmotnost nad 10 kg pyrotechnických složí, a tento limit asi při vaší oslavě nepřekročíte, to už by byl opravdu větší ohňostroj, který je lepší svěřit profesionálům). Ohňostroj je nutné odpálit před 22 hodinou, jinak narážíte na rušení nočného klidu. Výjimky jsou samozřejmě možné, ale opět po jednání s obecním úřadem.

Na závěr několik dobře míněných rad. Respektujte své okolí, ne každému se musí vaše oslavy líbit a proto je dobré o vašem plánu své okolí informovat. Neohrožujte svojí oslavou okolí, to se týká především spadu vyhořelých zbytků. které by neměly dopadat mimo váš pozemek, a pokud k tomu dojde, je vaší povinností nepořádek uklidit. To samozřejmě platí i o samotných použitých výrobcích, které patří do směsného odpadu (v případě selhačů je třeba navíc postupovat s pokyny pro likvidaci selhaného výrobků). Je nevhodné, ba přímo zakázané používat pyrotechniku v blízkosti nemocnic, škol, domovů pro seniory (ale i dětských domovů), zoologických zahrad (a obecně všuda tam, kde je na jednom místě vícero všelijakých zvířátek). Omezení a zákazy platí i pro chráněná území a podobně. Je třeba si uvědomit, že vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného ...