Úklid po ohňostroji

Po každém ohňostroji zůstane na místě odpalu spousta nepořádku. Nedílnou součástí každého našeho ohňostroje je i následná likvidace zdraví nebezpečných výrobků a úklid odpaliště.

Odpalovač po ohňostroji zajistí prohlídku odpaliště a zejména dopadu vyhořelých zbytků. Prohlídka se provádí, aby byla zajištěna bezpečnost osob po ohňostroji. Pyrotechnické výrobky jsou výrobky lidských rukou a mohou samozřejmě selhat a právě tyto selhané výrobky nebo jejich části musí odpalovač zajistit a odborně zlikvidovat.

Pro naši firmu je samozřejmostí ještě následný úklid celého prostoru od všech zbytků (prázdné papírové kontejnery z výmetníků kompaktních baterií, části obalů kulových pum, ucpávky atd.).

Naší zásadou je opouštět prostor ohňostroje v takovém stavu, v jakém byl před naším příchodem!