Přichází zelený drak

Drak, na rozdíl od naší utkvělé představě strašlivého netvora, požírajícího nebohé princezny, je v čínské astrologii uctíván pro svou sílu, moudrost a úspěchy. Je to jangový, tedy mužský symbol, jeho energie je velice mocná (je to vlastně nejmocnější zvíře čínského lunárního zvěrokruhu, a možná právě proto je považován za symbol radosti, štěstí a lásky, a vzhledem k jeho síle se dá očekávat růst a stabilita, jakož i snaha urovnat vše urovnat  a dořešit.

Rok Draka by tedy měl být výjimečně pozitivní a šťastný, nabízejíc spoustu příležitostí k růstu, osobnímu rozvoji a životnímu posunu vpřed. Drak totiž jako jediné zvíře zvěrokruhu umí létat a dokáže se tak povznést nad realitu všedního dne a z výšky vidí mnohem dál než my, jimž hrouda nohy víže. Drak nám z výšky bude ukazovat možné budoucí směry, kterými se vydat, a to především z hlediska dlouhodobějších vizí. Jen je potřeba zaměřit se pouze na jeden směr a netříštit svoji energii mnoha projekty, neb jak je známo, kdo chce víc, mnohdy nemá nic.

Navíc je rok Draka spojen s elementem dřeva (viz 5 elementů – Dřevo, Země, Oheň, Kov, Voda), kterážto kombinace přichází jednou za 60 let. A protože dřevo v čínské filozofii představuje nový začátek, růst a pokrok, pak v kombinaci s dračím ohněm dokáže vznítit vášeň, kreativitu a inovaci, snahu o budování něčeho nového. Ale pozor. Dřevo se samozřejmě může rozhořet mocným plamenem, ale může být i velmi negativním a zničujícím prvkem. Proto i pozitivní dračí energie bude bojovat s energií negativní, síla dřeva nás bude značně vysilovat a bude třeba vše vyvážit dostatkem odpočinku, relaxace a energie vody, neb voda je základem veškerého života.

Rok dřevěného (zeleného) Draka bude tedy energeticky velmi silný a proto Soptík, jakožto malý a laskavý zelený drak, přeje všem úspěšné zkrocení toho vašeho mocného dráčka. Využijte jeho sílu pro splnění svých snů a přání. Mějte se krásně v dračím roce 2024.

 

5. 2. 2024