Svatá Barbora, patronka pyrotechniků

Barbora z Nikomédie byla mučednice, patřící ke čtrnácti svatým pomocníkům, kteří byli vzýváni ve zvláště těžkých chvílích, kupříkladu při různých epidemiích. Ačkoli se o jejím životě moc přesných zpráv nedochovalo, i tak je církví řazena mezi nejvýznamnější světce, zejména pro její mučednickou smrt okolo roku 305 během pronásledování křesťanů.

O jejím životě a smrti kolují mnohé legendy, z nichž nejznámější je pověst o krásné dívce, jediné dceři bohatého kupce Dioskura, narozené někdy na konci 3. století (nebo začátkem 4. století) v Nikomédii. Po smrti své matky byla krutým otcem vedena velmi přísně v pohanském duchu, a aby byla uchráněna před zlým okolním světem , zejména tehdy zakázaným křesťanským učením, uvěznil ji v kamenné věži. Ale i tak Barbora přistoupila na křesťanskou víru a učinila slib ustavičného panenství a zaslíbení Kristu.

Když ji otec chtěl provdat, prohlásila, že je pokřtěna a zasnoubena, což otce pohana rozlítilo a Barbora musela uprchnout. Na útěku se ukryla do skály, která se před ní otevřela (proto je patronkou horníků). Leč její ukryt byl prozrazen, byla otcem odvlečena, uvězněna, týrána hladem a mučena, ale své víry se nevzdala. Nakonec byla odvedena na popraviště a údajně sám její otec jí sťal hlavu. V tom okamžiku vyšlehl z jasného nebe blesk a na místě krutého otce zabil. Barbora je proto uctívána jako ochránkyně před smrrí bleskem a obecně před náhlou či násilnou smrtí (a proto je patronkou i pyrotechniků a dělostřelců, ale i jiných rizikových povolání, kupříkladu matematiků nebo architektů, též je ochránkyní dětí). Též chrání před požáry, ale patronkou hasičů není, ti mají svého sv. Floriána.

 

Svaté Barboře je zasvěceno velké množství chrámů, z nichž nejznámější je patrně ten v Kutné Hoře, její socha jest k vidění například na Karlově mostě (na druhém pilíři, sousoší z roku 1707 od Jana Brokoffa, sv. Barbora je uprostřed, po stranách sv. Markéta a sv. Alžběta

Tak pokud jste ještě nestihli pár větviček uříznout, tak máte nejvyšší čas… A jestli rozkvetou? Tak to už je jiný příběh…

4. 12. 2023