Profesionální ohňostroj je umění. To dronem nenahradíš

Soptík měl tu čest přispět svým úžasným ohňostrojem k programu úvodního koncertu 32. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2023, a dle ohlasů se své role zhostil na 100%. A je to zároveň jasný důkaz toho, že ohňostroje mají v kultuře své místo. Tohle zkrátka nějakými drony či videoprojekcí prostě nejde nahradit. Máme na mysli samozřejmě profesionální produkce, nikoli bezduché bouchání petard, i když právě kvůli bouchačům jsou odpalovači ohňostrojů házeni do jednoho přírodě a zvířátkům škodlivého pytle.

Tímto článečkem by Soptík rád poděkoval Petrovi (SFX Fridrich) za spolupráci a pomoc při přípravě a realizaci tohoto prestižního ohňostroje, městu Český Krumlov a správě Krumlovského zámku za poskytnutí prostoru zámecké zahrady a skvělým hasičům HZS Jihočeského kraje za příkladnou součinnost  a preventivní dohled během ohňostroje, protože fakt bylo pekelné teplo a extrémní sucho.

16. 7. 2023